středa 23. února 2011

Tepelné čerpadlo jako zdroj tepla

Tepelná čerpadla představují moderní, ekologický a vysoce účinný centrální zdroj tepla. Jedná se o jeden technologicky nejmodernějších způsobů vytápění, který díky vysoké účinnosti prakticky nemá srovnání.

Zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo totiž není elektřina nebo plyn, ale tepelné energie, která je v přírodě zadarmo. Teplo se odebírá ze země, vody nebo vzduchu. Tak zvané nízkopotenciální teplo je k dispozici prakticky všude – získává se z bezprostřední blízkosti nemovitosti.

Tepelná čerpadla, potom využijí i malé množství tepla z přírodního zdroje, které vyzdvihne na mnohem vyšší teplotu. Existují různé systémy tepelných čerpadel, které se rozdělují podle toho, odkud čerpáme teplo.

Každé tepelné čerpadlo, je zařízení, které nahrazuje kotel, montuje se do kotelny společně se zásobníkem na teplou vodu a dalším nutným zařízením jako je regulace a podobně.

Systém země voda

Tento typ tepelného čerpadla využívá stálou teplotu v hloubce pod zemí, která je okolo 10°C. K odebírání tepla slouží vedení z plastových hadic, ve kterých koluje nemrznoucí směs. Má vysokou účinnost, která umožňuje poměrně rychlý návrat investice za pořízení.

Způsoby uložení

Hloubková sonda neboli vertikální zemní vrt – hloubí se několik desítek metrů, pro správnou funkci by měl mít správný rozměr, případně by mělo být více vrtů vede sebe.

Plošný kolektor – buduje se v nezamrzné hloubce na poměrně velké ploše pozemku.

Systém vzduch voda

Zdrojem tepla pro tento systém je venkovní vzduch. Tepelná čerpadla se vyrábí ve verzích pro vnitřní ale i venkovní instalaci. Bez problémů dokáže vytápět dům i ve velikých mrazech. Tepelné čerpadlo ohřívá topnou i užitkovou vodu.


Systém vzduch vzduch

Jedná se o systém vytápění pomocí teplého vzduchu. Nedokáže ohřívat teplou vodu. Vytápí buď pomocí vzduchotechnického rozvodu, nebo pomocí topných jednotek umístěných nejčastěji na stěně.

Systém voda voda

Teplo se odebírá z podzemní vody a předává opět topné vodě, takže nahradí každý kotel nebo přímotop. Jako zdroj vody pro činnost tepelného čerpadla je nutné vybudovat vrt, který může sloužit i k odběru pitné vody. Při projití tepelným čerpadlem je voda ochlazena o několik stupňů celsia. Poté je vrácena zpět do země, k tomu slouží druhý vrt, který by měl být co nejdál od čerpacího.

http://www.e-tepelna-cerpadla.cz/ 
http://tepelnecerpadlo.wordpress.com/